Integritetspolicy

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) beskriver hur Growhub Ekonomisk Förening (org.nr. 769638-8193), härmed kallad även "Growhub”, "Growhub EF", ”vi”, ”oss”), behandlar dina Personuppgifter inom ramen för vår verksamhet. Med "Personuppgifter" avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter.

Vi behandlar dina Personuppgifter när du använder våra tjänster ("Tjänsterna") på det vis som framgår nedan. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som individ. Denna Integritetspolicy anger grunden för hur vi behandlar de Personuppgifter du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig när du använder Tjänsterna. För vissa av våra Tjänster finns det även särskilda villkor som du måste godkänna innan användning.

Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten. Growhub EF behandlar Personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna, hantera dina beställningar, optimera din upplevelse av Tjänsterna och för att kommunicera med dig.

Om du tillhandahåller oss Personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att vi får behandla Personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.

Insamling och behandling av personuppgifter


Growhub EF behandlar endast dina Personuppgifter i enlighet med tillämplig lag. 
Growhub kan samla in Personuppgifter direkt från dig då du använder Tjänsterna (t.ex. Beställer matvaror). Vi kan även mottaga och överföra Personuppgifter om dig från och till samarbetspartners. Vi använder olika metoder för att samla in Personuppgifter om dig. Några av dessa omfattar cookies, web beacons, kundundersökningar och kundservice. Beroende på vilken Tjänst du använder kan insamlingsmetoden och syftet med behandlingen variera.

Growhub kommer att behandla dina Personuppgifter för de ändamål som anges nedan, samt de ändamål som beskrivs för dig i samband med de specifika Tjänster du använder. När det enligt lag krävs att vi inhämtar ett samtycke från dig, så kommer vi inhämta ett samtycke innan behandling sker.

Dina rättigheter


Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format. Du har också rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig. När som helst kan du be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

Personuppgiftsansvarig


Growhub EF är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs.

www.mycogreens.se / Growhub EF 
Per Gummessons väg 5B

268 68 Röstånga
kontakt@mycogreens.se
Org.nummer: 769638-8193